Tài khoản ngân hàng

Quý khách hàng có thể chuyển khoản thanh toán đến một trong các tài khoản bất kỳ sau đây của Vietbio. Lưu ý nhớ ghi rõ mã đơn hàng trong phần thông tin chuyển khoản

Danh sách tài khoản ngân hàng của Vietbio

1. Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank)

Số tài khoản 19023307151015

Chi nhánh: TP Hồ Chí Minh

Tên chủ tài khoản: TRẦN ANH TUẤN.

2. Ngân hàng Quân đội (MB Bank)

Số tài khoản: 0620100770006

Chi nhánh: Giảng Võ – Hà Nội

Tên chủ tài khoản: TRẦN ANH TUẤN.

3. Ngân hàng Tiên phong (TP Bank)

Số tài khoản: 02330696

Chi nhánh: TPHCM

Tên chủ tài khoản: TRẦN ANH TUẤN.

X
Top